วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เดอะเฟสไทยแลนด์ season 2 ep.6

face - 1

Posted by The Face Club Thailand 2 on Saturday, November 21, 2015

face ep.6-2

Posted by The Face Club Thailand 2 on Saturday, November 21, 2015

face ep.6-3

Posted by The Face Club Thailand 2 on Saturday, November 21, 2015

face ep.6-4

Posted by The Face Club Thailand 2 on Saturday, November 21, 2015