วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ซีรี่ย์เกาหลี SCHOOL 2013 EP.1 ถึง EP.24 พากย์ไทย

ซีรี่ย์เกาหลี SCHOOL 2013 EP.1 ถึง EP.24 พากย์ไทย


เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง ครูนักเรียน และผู้ปกครอง เป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริงของวัยรุ่นทุกวันนี้

SCHOOL 2013 EP.1 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.2 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.3 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.4 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.5 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.6 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.7 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.8 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.9 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.10 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.11 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.12 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.13 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.14 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.15 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.16 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.17 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.18 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.19 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.20 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.21 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.22 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.23 พากย์ไทย


SCHOOL 2013 EP.24 พากย์ไทย